Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Buczyna nad Słupią
 • 1988-02-15
 • 18,8200
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Buczyna nad Słupią”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 24922017-06-30
2 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1988 r. Nr 5, poz. 47

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • słupski
 • Ustka (miejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemów leśnych - w szczególności żyznej buczyny niżowej Galio odorati - Fagetum z gatunkami charakterystycznymi oraz starodrzewem bukowym.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Buczyna nad Słupią”
 • 18,8200

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku