Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cicha Dolina
 • 1999-04-03
 • 56,7600
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr P/5/99 z dnia 1 marca 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 14, poz. 391999-03-19

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cicha Dolina"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 33602018-12-05
2 Zarządzenie Nr 25/13 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Cicha Dolina”Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 18452013-08-19
3 Rozporządzenie Nr 0151/P/3/07 Wojewody Opolskiego z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cicha Dolina"Dziennik Urzędowy Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 2, poz. 172007-01-17

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • nyski
 • Głuchołazy (miejsko-wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic oraz mapy obszaru rezerwatu stanowi załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Cicha Dolina” (Dz. Urz. z 2018 r. poz. 3360).

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego górskiego o zróżnicowanej strukturze wiekowej i gatunkowej oraz dobrze wykształconego drzewostanu bukowego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 8/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 7 kwietnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Cicha Dolina"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 44, poz. 5982010-04-232030-05-08
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 5 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Cicha Dolina”Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 8192016-04-072030-05-08

Nie

 • 56,7600
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu