Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cisy
 • 1954-05-19
 • 19,5800
 • leśny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 24 kwietnia 1954 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1954 r. Nr A-46, poz. 652

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiegoDziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Nr 2 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy"Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 1625

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • ząbkowicki
 • Bardo (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy" oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa, gatunku ustępującego obecnie z lasów, a stanowiącego niegdyś ich stały element składowy.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 32.2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 7 lipca 2017 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody 'Cisy'BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2017-07-102022-07-07
 • 19,5800

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu