Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Buczyna Piotrowicka
 • 2001-03-19
 • 171,2700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 lutego 2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Buczyna Piotrowicka"Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 26, poz. 645

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Buczyna Piotrowicka”Dz. Urz. Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 1858

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • bolesławiecki
 • Gromadka (wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia, oraz tabela zawierająca przebieg granicy rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic według układu współrzędnych płaskich prostokątnych PL-1992, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów grądowych, łęgowych i olsów z bogatą i unikalną florą.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 22 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13 sierpnia 2014 r., w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Buczyna Piotrowicka"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2014-08-142019-08-13
2 Zarządzenie Nr 27 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 08 września 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Buczyna Piotrowicka"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2015-09-16
 • 171,2700

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu