Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Zachełmie
 • 2010-11-25
 • 7,9400
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • stanowisk paleontologicznych
 • skalny
 • skał osadowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 5/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z dnia 10 listopada 2010 r. Nr 298, poz. 3076
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody ZachełmieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28912017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • kielecki
 • Zagnańsk (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów społecznych, naukowych i dydaktycznych terenu kamieniołomu Zachełmie ze stanowiskiem paleontologicznym najstarszych na świecie tropów czworonogów wraz z formami tektonicznymi, skałami i minerałami.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 2/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Zachełmie"Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 1479

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach