Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Skorocice
 • 1960-02-19
 • 7,1500
 • stepowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • muraw kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 stycznia 1960 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1960 r. Nr 17, poz. 85

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie nr 6/2012 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 27 listopada2012 r. w sprawie rezerwatu przyrodyDziennik Urzędowy Województwa Swiętokrzyskiego Dz. Urz. z 2012 r. poz. 3281
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody SkorociceDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28872017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • buski
 • Wiślica (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych stanowisk roślinności stepowej.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Skorocice"Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz.Urz. z 2014 r. poz. 531
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 9 listopada 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Skorocice"Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 32362015-11-10

Nie

 • 7,7000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody