Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Murawy Dobromierskie
 • 1990-01-15
 • 35,8400
 • stepowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • muraw kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1989 r. Nr 44, poz. 357

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Woj. Święt. z 15.10.2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Dz.Urz.Woj. Święt. Nr 107 poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Murawy DobromierskieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28572017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • włoszczowski
 • Kluczewsko (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie nawapiennych muraw i zarośli kserotermicznych z bogatą i unikalną florą i fauną
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony środowiska w Kielcach z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Murawy DobromierskieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 18912018-05-09

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach