Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Wolica
 • 2000-04-29
 • 2,8100
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • skał, minerałów, osadów, gleb i wydm
 • skalny
 • skał osadowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 51/00 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 6 kwietnia 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 20, poz. 148

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisko w Kielcach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody WolicaDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 17822017-05-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • kielecki
 • Chęciny (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowo-dydaktycznych profilu osadów dolnego wapienia muszlowego (środkowy trias) odsłaniających się w ścianach nieczynnego kamieniołomu.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach