Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Piekiełko Szkuckie
 • 1995-08-01
 • 2,7100
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • skał, minerałów, osadów, gleb i wydm
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1995 r. Nr 33, poz.400

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Piekiełko SzkuckieDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28592017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • konecki
 • Ruda Maleniecka (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnych form skałkowych zbudowanych ze zlepieńców dolnojurajskich oraz licznych pomnikowych dębów i sosen.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 3/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z 8 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Piekiełko Szkuckie"Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego Dz. Urz. z 2010 r. Nr 298, poz. 3074
2 Zarządzenie nr 4/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 29 grudnia 2011r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Piekło Szczuckie"Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego Dz. Urz. z 2012 r. poz. 10

Nie

 • 2,7100

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach