Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dolina Kulawy
 • 2009-08-26
 • 154,5500
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Dolina Kulawy”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 15102015-05-07
2 Zarządzenie Nr 14/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 8 lipca 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Dolina Kulawy"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 106, poz. 2091

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie wyznaczenia szlaków udostępnionych dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Dolina Kulawy”

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • chojnicki, bytowski
 • Studzienice (wiejska), Brusy (miejsko-wiejska)

Położenie otuliny

 • 350,4000

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie kompleksu torfowisk soligenicznych, źródlisk, jezior oraz leśnych i nieleśnych ekosystemów lądowych z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dolina Kulawy”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 34292017-10-04

Nie

 • 154,5500

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku