Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Góra Rzepka
 • 1981-10-15
 • 9,4500
 • przyrody nieożywionej
 • kulturowy
 • zabytków
 • skalny
 • skał osadowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1981 r. Nr 26, poz. 2311981-10-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 OBWIESZCZENIE Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody.Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 12702001-10-17
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Góra RzepkaDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28472017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • kielecki
 • Chęciny (miejsko-wiejska)
 • Położony w obrębach ewidencyjnych: 0002 - miasto Chęciny, oraz Korzecko, w gminie Chęciny, powiecie kieleckim, województwie świętokrzyskim.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie wychodni skał dewońskich oraz pozostałości historycznego górnictwa kruszcowego rud ołowiu.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 8/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Góra Rzepka2018-08-242023-08-23
 • 9,4500

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach