Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Góra Rzepka
 • 1981-10-15
 • 9,4500
 • przyrody nieożywionej
 • kulturowy
 • zabytków
 • skalny
 • skał osadowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 września 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1981 r. Nr 26, poz. 231

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Woj. Święt. z 15.10.2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz.Urz.Woj. Święt. Nr 107 poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Góra RzepkaDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28472017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • kielecki
 • Chęciny

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie wychodni skał dewońskich oraz pozostałości historycznego górnictwa kruszcowego rud ołowiu.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach