Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Lubcza
 • 1959-06-09
 • 6,9600
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 5 maja 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr A-51, poz. 242

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody LubczaDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28552017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • jędrzejowski
 • Wodzisław (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska miłka wiosennego (Adonis vernalis).
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 57/2002 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 18 listopada 2002 r. Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 165, poz. 2058

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach