Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bukowy Ostrów
 • 2006-09-06
 • 79,3300
 • krajobrazowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 167/06 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 31 lipca 2006 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 132, poz. 32172006-08-22
2 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bukowy Ostrów”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 1382018-01-03

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • międzychodzki
 • Kwilcz (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą pododdziały 174h, 174i, 174j, 174k, 174o, 174p, 174r, 174s, 174~g, 174~l, 175k, 175l, 176i, 176~k, 178d, 179a, 179b, 179c, 179d, 179f, 179g, 179h, 179i, 179j, 179k, 179n, 179~a, 179~b, 179~c, 179~f, 179~g, 182a i 182b określone w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sieraków na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2026 r., położone w obrębie Sieraków.

Położenie otuliny

 • 63,2800
 • Wokół rezerwatu wyznacza się otulinę o powierzchni 63,28 ha. W skład otuliny wchodzą pododdziały 173l, 174g, 174l, 174m, 174n, 174~h, 174~j, 174~k, 178c, 178f, 178g, 178h, 178~c, 178~d, 178~f, 178~g, 179l, 179m, 179~d, 179~h, 180a, 180b, 180f, 180h, 180~a, 180~d, 182c, 182d, 182~a i 182~f określone w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sieraków na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2026 r., położone w obrębie Sieraków.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie unikatowego kompleksu roślinności wodnej, bagiennej i leśnej w krajobrazie pagórków kemowych i zbiorników wodnych, ochrona rzadkich gatunków flory i fauny, a także zachodzących na tym obszarze procesów dynamiki roślinności, szczególnie fluktuacji i sukcesji.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia 3 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bukowy Ostrów”Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 32312018-04-09

Nie

 • 79,3300

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu