Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Chelosiowa Jama
 • 1997-09-23
 • 24,1000
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • form tektonicznych i erozyjnych
 • podziemny
 • pochodzenia naturalnego
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 lipca 1997 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1997 r. Nr 56, poz. 531

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 1270
2 Rozporządzenie Nr 2/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 marca 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Chelosiowa Jama"Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 46, poz. 724
3 Zarządzenie Nr 9/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 5 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Chelosiowa Jama" Dziennik Urzędowy Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 2375
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rezerwatu przyrody Chelosiowa Jama Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28932017-09-26

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • kielecki
 • Piekoszów (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych unikatowego zespołu form krasowych podziemnych i powierzchniowych z różnych okresów geologicznych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach