Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Ciechostowice
 • 1953-04-09
 • 7,7200
 • leśny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 19 marca 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1953 r. Nr A-30, poz. 3831953-04-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 107, poz. 12702001-10-17
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20 września 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody CiechostowiceDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28402017-09-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • skarżyski
 • Bliżyn (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu mieszanego z udziałem modrzewia polskiego, występującego tu w różnych stadiach rozwoju, w skutek czego tworzyły się szczególnie korzystne warunki do badań naukowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 ROZPORZĄDZENIE Nr 57/2002 WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody: Dalejów, Kamień Michniowski, Barania Góra, Świnia Góra, Bukowa Góra, Góra Sieradowska, Małe Gołoborze, Szczytniak, Oleszno, Gaj, Lisiny Bodzechowskie, Modrzewie, Ulów, Ługi, Skały w Krynkach, Rosochacz, Ciechostowice, Cisów, Radomice, Zielonka, Grabowiec, Góra Jeleniowska, Zamczysko, Polana Polichno, Lubcza, Wroni Dół, Kamienne Kręgi, Perzowa Góra, Skałki Piekło pod Niekłaniem, Góra Żakowa.Dz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 165, poz. 20582002-11-222022-11-23

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach