Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Barucice
 • 2010-03-04
 • 82,1100
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 60/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 19, poz. 2982010-02-17

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • brzeski
 • Lubsza (wiejska)
 • Granice rezerwatu prezentuje załącznik do zarządzenia nr 60/09 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. Urz. Woj. Op. z 2010 r. Nr 19, poz. 298).

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych dobrze wykształconych zbiorowisk leśnych: łęgowych i grądowych z rzadkimi i podlegającymi ochronie prawnej gatunkami roślin.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Barucice"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 15822017-06-052037-06-20

Nie

 • 0,0000
 • 82,1100
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu