Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bagno Mostki
 • 1996-12-23
 • 135,0400
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. Nr 75 poz. 6731996-12-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bagno Mostki” Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 5052016-02-05
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bagno Mostki” Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 10442016-03-03
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 27 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Bagno Mostki"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 9892017-02-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
 • brodnicki, nowomiejski
 • Kurzętnik (wiejska), Zbiczno (wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie naturalnego ekosystemu torfowisk wysokich i przejściowych wraz z występującą na nich rzadką i chronioną roślinnością oraz dużą ilością różnorodnych gatunków ptaków.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bagno Mostki”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 61492018-12-052038-12-20

Nie

 • 135,0400

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie