Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą
 • 1973-01-01
 • 0,9800
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 października 1972 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1972 r. Nr 53, poz. 283

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 10 maja 1989 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1989 r. Nr 17, poz. 119
2 Obwieszczenie Wojewody Podlaskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PodlaskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 2, poz. 39
3 Zarządzenie Nr 39/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą"BIP Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku2015-08-07

Położenie formy ochrony przyrody

 • podlaskie
 • suwalski
 • Jeleniewo (wiejska)
 • W postaci punktów załamania granic w układzie PL-1992

Ochrona

 • Rezerwat tworzy się w celu zachowania ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych obszaru pokrytego dużą ilością głazów narzutowych.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 39/2015 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Głazowisko Bachanowo nad Czarną Hańczą"2015-08-072020-08-06
 • 0,9800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku