Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cisy w Łebkach
 • 1957-06-22
 • 55,4500
 • leśny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1957 r. Nr 50, poz. 3161957-06-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy w Łebkach"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 64492016-12-05
2 Rozporządzenie Nr 16/07 Wojewody Śląskiego z dnia 4 kwietnia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy w Łebkach"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 62, poz. 13332007-04-11
3 Rozporządzenie Nr 56/06 Wojewody Śląskiego z dnia 11 października 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy w Łebkach"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 119, poz. 33622006-10-17
4 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • lubliniecki
 • Herby (wiejska)
 • Przebieg granic rezerwatu, w postaci współrzędnych punktów ich załamania, określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia z 2016 r. Położenie rezerwatu obrazuje mapa w skali 1:10000, stanowiąca załącznik nr 2 do ww. zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa pospolitego (Taxus baccata L.).
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 35/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 4 października 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Cisy w Łebkach"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 229, poz. 33452010-10-222030-11-05

Nie

 • 55,4500

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach