Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cisy nad Liswartą
 • 1957-07-02
 • 53,9800
 • leśny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 maja 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1957 r. Nr 52, poz. 3291957-07-02

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Rozporządzenie Nr 54/06 Wojewody Śląskiego z dnia 5 października 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy nad Liswartą"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 119, poz. 33602006-10-17
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 2 grudnia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy nad Liswartą"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 64482016-12-05

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • lubliniecki
 • Herby (wiejska)
 • Przebieg granic rezerwatu, w postaci współrzędnych punktów ich załamania, określony jest w załączniku nr 1 do zarządzenia z 2016 r. Położenie rezerwatu obrazuje mapa w skali 1:10000, stanowiąca załącznik nr 2 do ww. zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego stanowiska cisa pospolitego (Taxus baccata L.).
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 31/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Cisy nad Liswartą"Nie podlega publikacji2018-11-25
 • 53,9800

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach