Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bukowa Kępa
 • 1996-01-25
 • 52,8400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 11 grudnia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1996 r. Nr 2, poz. 241996-01-10

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Rozporządzenie Nr 23/2008 Wojewody Śląskiego z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bukowa Kępa"Dziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 77, poz. 16812008-04-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • częstochowski
 • Janów (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Złoty Potok na dzień 1 stycznia 2006 r. , - jako oddziały leśne obrębu Złoty Potok: 215a, 216g, h, i, j.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbliżonych do naturalnych zbiorowisk lasów bukowych na podłożu wapiennym i lessowym.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 19/2017 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Bukowa KępaNie podlega publikacji2022-07-02
 • 52,8400

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach