Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Brzozowe Bagno koło Czaplinka
 • 2010-08-04
 • 58,1300
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 13/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Brzozowe Bagno koło Czaplinka"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 70, poz. 12912010-07-20

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2016 r.zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Brzozowe Bagno koło Czaplinka"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 17952016-05-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • drawski
 • Czaplinek (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony w obrębie ewidencyjnym Niwka, w gminie Czaplinek, w powiecie drawskim, w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie unikalnych zespołów roślinnych związanych z torfowiskiem wysokim typu bałtyckiego oraz borami i lasami bagiennymi wraz rzadkimi, zagrożonymi i chronionymi gatunkami roślin.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Brzozowe Bagno koło Czaplinka"nie podlega publikacji2019-04-28
 • 58,1300
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie