Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bagno Nadrowskie
 • 1991-11-05
 • 105,0100
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • gadów
 • różnych ekosystemów
 • ekosystemów wodnych i nieleśnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1991 r. Nr 38, poz. 273

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Nr 32 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 1 września 2009 r. w sprawie powiększenia obszaru rezerwatu przyrody "Bagno Nadrowskie"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2009 r. Nr 133, poz. 20292009-09-15
3 Zarządzenie Nr 31 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bagno Nadrowskie"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 101, poz. 1505

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • olsztyński
 • Olsztynek (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą następujące oddziały leśne: 290Ao - 0,50 ha, 290Ap - 2,16 ha, 290Ar - 0,52 ha, 290As - 2,45 ha, 290At - 1,50 ha, 290A~i - 0,20 ha, 290Ah - 1,07 ha, 290Al - 0,04 ha, 290Am - 2,01 ha, 290An - 0,75 ha, 290A~h - 0,01 ha, 313Aa - 8,33 ha, 313Ab - 1,70 ha, 313Ac - 0,28 ha, 313Al - 0,01 ha, 312h - 0,30 ha, 313a - 1,17 ha, 313b - 60,03 ha, 313c - 1,23 ha, 313d - 1,10 ha, 313f - 0,81 ha, 313g - 0,70 ha, 313h - 0,29 ha, 313i - 0,40 ha, 340b - 0,46 ha, 340c - 1,51 ha, 340w - 0,32 ha, 312o - 1,35 ha, 312p - 0,17 ha, 312r - 0,22 ha, 312s - 0,21 ha, 339Aa - 0,37 ha, 339Ab - 1,67 ha, 339Ac - 4,75 ha, 339Ad - 0,67 ha, 339Af - 1,34 ha, 339Ag - 0,62 ha, 340h - 0,70 ha, 340i - 1,00 ha, 340j - 0,45 ha, 340l - 1,64 ha.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest populacji zachowanie żółwia błotnego (Emys orbicularis) oraz siedlisk stanowiących ostoje herpetofauny i ptaków wodno-błotnych,
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie