Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Flisowe Źródliska
 • 2011-06-16
 • 9,7300
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i wód
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 17/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 61, poz. 11842011-06-01

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 9 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 5432016-03-10

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • strzelecko-drezdenecki
 • Dobiegniew (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony w gminie Dobiegniew. Wykaz działek ewid. określa § 2. zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie kompleksu źródliskowego wraz z otaczającym lasem oraz charakterystycznych roślin i zwierząt.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 7/2014 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Flisowe Źródliska”Nie podlega obowiązkowi publikacjiNie podlega obowiązkowi publikacji2019-02-25
 • 0,0000
 • 9,7300
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim