Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Dziki Ostrów
 • 1977-05-15
 • 74,6800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 4 kwietnia 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1977 r. Nr 10, poz. 64

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Dziki Ostrów"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 33292015-11-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • bydgoski
 • Nowa Wieś Wielka (wiejska)
 • brak

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie dąbrowy z rzadkimi gatunkami roślin runa.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 3/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 5 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dziki Ostrów"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 312, poz. 33972011-12-302032-01-14

Nie

 • 74,6800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy