Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Brodogóry
 • 1957-03-16
 • 5,2400
 • stepowy
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • łąkowy, pastwiskowy, murawowy i zaroślowy
 • muraw kserotermicznych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1957 r. Nr 18, poz. 140

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 kwietnia 1978 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1978 r. Nr 15, poz. 53
2 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiegoDziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
3 Rrozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
4 Zarządzenie Nr 8/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Brodogóry"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 77, poz. 14502011-07-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • pyrzycki
 • Pyrzyce (miejsko-wiejska), Warnice (wiejska)
 • Rezerwat położony w obrębie ewidencyjnym Czernice, gminie Pyrzyce oraz obrębie Grędziec, gminie Warnice, powiecie pyrzyckim, w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych reliktowego stanowiska roślinności stepowej występującej tu w zasięgu wilgotnego klimatu morskiego.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 91/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Brodogóry"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 1, poz. 32008-01-112027-01-24
2 Rozporządzenie Nr 48/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 96, poz. 20792008-11-262027-01-24

Nie

 • 5,2400
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie