Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Pieczyska
 • 1999-05-25
 • 40,4100
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 11/99 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 30 kwietnia 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 23, poz. 556

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisko w Kielcach z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody PieczyskaDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 17802017-05-22

Położenie formy ochrony przyrody

 • świętokrzyskie
 • pińczowski
 • Pińczów (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych wielogatunkowych zbiorowisk torfowiskowych i bagiennych z licznymi gatunkami rzadkich i prawnie chronionych roślin.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 56/2002 z dnia 18 listopada 2002 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrody: Skały pod Adamowem, Barcza, PieczyskaDz. Urz. Województwa ŚwiętokrzyskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 165, poz. 2057

Nie

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Kielcach