Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Borek
 • 1958-08-27
 • 131,7900
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 23 lipca 1958 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1958 r. Nr 65, poz. 382

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 rDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Rozporządzenie Nr 100/2006 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Borek"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 138, poz. 20632006-11-10
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie rezerwatu "Borek"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 53642017-12-19

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • nakielski
 • Sadki (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie cennych zbiorowisk leśnych – grądowych i łęgowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 11/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Borek"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 312, poz. 34052011-12-302032-01-14

Nie

 • 131,7900

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy