Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

  • Baranie Góry
  • 1994-02-05
  • 176,6200
  • leśny
  • fitocenotyczny
  • zbiorowisk leśnych
  • leśny i borowy
  • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 31 grudnia 1993 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1994 r. Nr 4, poz. 19

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 274 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego i utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 rokuDziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 269, poz. 6860
2 Zawiadomienie z dnia 22 marca 2011 r. o przystąpieniu do opracowania projektu planu ochrony następujących rezerwatów: Baranie Góry, Dąbrowa Radziejowska, Dąbrowy Seroczyńskie, Dolina Wkry. Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody Baranie GóryDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 72432016-08-02

Położenie formy ochrony przyrody

  • mazowieckie
  • mławski
  • Lipowiec Kościelny (wiejska)
  • Działki ewidencyjne w gminie Lipowiec Kościelny, obrębie Lipowiec Kościelny: 3075/1; 3075/3; 1/68; 3076; 3077; 3078; 3088; 3089/1; 3089/2; 3090/1; 3090/2

Ochrona

  • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych naturalnego krajobrazu leśnego o urozmaiconej rzeźbie terenu, zawierającego bogaty wielogatunkowy drzewostan z typowo wykształconym zbiorowiskiem dąbrowy pełnikowej oraz licznymi stanowiskami roślin rzadkich i chronionych.
  • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Baranie GóryDz. Urz. Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 73132016-08-042036-08-18

Nie

Zarządzanie

Zastępca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalny Konserwator Przyrody