Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bór Wąkole im. prof. Klemensa Kępczyńskiego
 • 2001-11-22
 • 46,8800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie nr 276/01 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 80, poz. 15742001-11-07

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Bydgoszczy z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bór Wąkole im. prof. Klemensa Kępczyńskiego"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 36062015-11-23

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • lipnowski
 • Lipno (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie powierzchni leśnej - boru jałowcowego na wydmach śródlądowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bór Wąkole im. prof. Klemensa Kępczyńskiego”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2015 r. poz. 47562015-12-302036-01-14

Nie

 • 46,8800

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy