Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bagna nad Stążką
 • 1999-06-23
 • 478,4500
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 94/99 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody pod nazwą "Bagna nad Stążką"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 1999 r. Nr 36, poz. 268

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bagna nad Stążką”Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 3202016-01-20

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • tucholski
 • Cekcyn (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie torfowisk wraz z lasami, położonych w rozlewiskach rzeki Stążki, z typowo wykształconymi zespołami roślinnymi torfowisk niskich, przejściowych i wysokich wraz z unikalną florą .
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 19/0210/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bagna nad Stążką"Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2011r. Nr 311, poz. 33912011-12-302032-01-14

Nie

 • 60,1500
 • 418,3000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy