Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Cisy Rokickie im. Profesora Stanisława Króla
 • 1988-02-15
 • 17,4200
 • florystyczny
 • florystyczny
 • krzewów i drzew
 • leśny i borowy
 • borów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 29 grudnia 1987 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1988 r. Nr 5, poz. 47

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiego Dziennik Urzędowy Województwa Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30.08.2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Rozporządzenie Nr 20/2004 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 3 czerwca 2004 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwaty przyrody Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2004 r. Nr 40, poz. 7642004-06-07
4 Rozporządzenie Nr 119/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 października 2006 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy Rokickie imienia profesora Stanisława Króla"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 109, poz. 20842006-11-20
5 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Cisy Rokickie im. prof. Stanisława Króla" Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 18572017-05-04

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • goleniowski
 • Przybiernów (wiejska)
 • Rezerwat zlokalizowany na terenie gminy Przybiernów, w powiecie goleniowskim, w województwie zachodniopomorskim.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie populacji cisa pospolitego Taxus baccata oraz ochrona na terenie rezerwatu stanowisk innych chronionych gatunków roślin, w tym w szczególności stanowisk wiciokrzewu pomorskiego Lonicera periclymenum.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 73/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Cisy Rokickie im. prof. Stanisława Króla"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 108, poz. 18742007-11-082017-03-03
2 Rozporządzenie Nr 48/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14.11.2008 zmieniające rozporządzenia w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 96, poz. 20792008-11-262017-03-03
3 Zarządzenie Nr 2/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie dokonania zmiany w planie ochrony rezerwatu przyrody "Cisy Rokickie im. prof. Stanisława Króla"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 70, poz. 12852010-07-202017-03-03
4 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 13 marca 2017r. w sprawie planu ochrony rezerwatu przyrody "Cisy Rokickie im. prof. Stanisława Króla"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 12072017-03-212026-11-21

Nie

 • 0,0000
 • 17,4200
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Szczecinie