Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Annabrzeskie Wąwozy
 • 1977-09-01
 • 56,1100
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 21 lipca 1977 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1977 r. Nr 19, poz. 1071977-08-08

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 OBWIESZCZENIE Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r.Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17
2 ZARZĄDZENIE NR 10/2012 REGIONALNY DYREKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie rezerwatu przyrody „Annabrzeskie Wąwozy”Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 7162012-03-26
3 Zarządzenie Nr 23/2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyznaczenia szlaku udostępnionego dla ruchu pieszego w rezerwacie przyrody „Annabrzeskie Wąwozy”

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • nowosolski
 • Bytom Odrzański (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Bytom Odrzański, w powiecie nowosolskim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie naturalnego zróżnicowania ekosystemów leśnych z zachowaniem cennych gatunków flory i fauny
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Decyzja Wojewody Lubuskiego z dnia 28.02.2002 r. w sprawie zatwierdzenia planu ochrony rezerwatu przyrody o nazwie Annabrzeskie Wąwozy2022-02-28

Nie

 • 0,0000
 • 56,1100
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.