Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Balczewo
 • 1963-04-03
 • 24,4000
 • faunistyczny
 • faunistyczny
 • ptaków
 • różnych ekosystemów
 • mozaiki różnych ekosystemów
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1963 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1963 r. Nr 27, poz. 138

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 101, poz. 24122001-12-31
2 Zarządzenie Nr 0210/20/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Balczewo"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz.Urz. z 2013 r. poz. 27002013-08-29

Położenie formy ochrony przyrody

 • kujawsko-pomorskie
 • inowrocławski
 • Dąbrowa Biskupia (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie siedlisk gatunków ptaków wodno-błotnych
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 0210/21/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Balczewo"Dz. Urz. Województwa Kujawsko-PomorskiegoDz. Urz. z 2013 r. poz. 27012013-08-292033-09-13

Nie

 • 24,4000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy