Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Brudzeńskie Jary
 • 2002-09-28
 • 39,1000
 • leśny
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 80 Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 września 2002 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Brudzeńskie Jary"Dziennik Urzędowy Województwa MazowieckiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 242, poz. 6183

Położenie formy ochrony przyrody

 • mazowieckie
 • płocki
 • Brudzeń Duży (wiejska)

Położenie otuliny

 • 35,8000

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych skarpy rzeki Skrwy Prawej, jej dopływów oraz występujących na tym terenie zbiorowisk grądowych.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Nadleśniczy Nadleśnictwa Płock