Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Brzeźnik
 • 1965-06-21
 • 3,2400
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk wysokich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1965 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1965 r. Nr 24, poz. 118

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. na terenie województwa dolnośląskiegoDziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 172, poz. 3104
2 Zarządzenie Nr 14 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 2 października 2012 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Brzeźnik"Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2012 r. poz. 3300

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • bolesławiecki
 • Nowogrodziec (miejsko-wiejska)
 • Przebieg granicy rezerwatu określa mapa, stanowiąca załącznik nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Brzeźnik" oraz tabela zawierająca współrzędne punktów załamania granic rezerwatu, stanowiąca załącznik nr 3 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska wrzośca bagiennego charakterystycznego dla Borów Dolnośląskich.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 29.2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 września 2016 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Brzeźnik"BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2016-09-222017-09-21
 • 3,2400

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu