Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Borkowskie Wąwozy
 • 2005-07-22
 • 40,6400
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 12/2005 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2005 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody " Borkowskie Wąwozy" Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2005 r. Nr 66, poz. 1237

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • wejherowski
 • Choczewo (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie biocenoz źródliskowych i leśnych oraz elementów środowiska abiotycznego, przede wszystkim silnie urozmaiconej rzeźby terenu i zespołu źródlisk.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 8 listopada 2016 roku w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody „Borkowskie Wąwozy”
 • 40,6400

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Gdańsku