Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Baszków
 • 1959-08-22
 • 3,7600
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin na granicy zasięgu
 • leśny i borowy
 • borów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 27 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1959 r. Nr 72, poz. 3851959-08-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 kwietnia 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1965 r. Nr 22, poz. 1071965-05-06
2 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 24012001-10-04
3 Zarządzenie Nr 17/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Baszków"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 162, poz. 26482011-06-07

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • krotoszyński
 • Zduny (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w Planie Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Krotoszyn, obowiązującym na lata 2008 — 2017, jako pod-oddziały leċne: 144 d, f, ~l, 145 c, ~d, położone w Leċnictwie Baszków, obręb leċny Baszków. W ujęciu ewidencyjnym wymienione pododdziały wchodzą w skład działek ewidencyjnych 8144/1 i 8145/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Baszków.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie stanowisk długosza królewskiego Osmunda regalis L.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Baszków"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 31442017-04-10

Nie

 • 3,7600

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu