Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Borek
 • 1953-04-09
 • 64,7000
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
 • nie określono w akcie prawnym
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa z dnia 19 marca 1953 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1953 r. Nr A-30, poz. 3861953-04-09

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 2 stycznia 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 1, poz. 12002-01-18
2 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 3 maja 1965 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM.P. z 1965 r. Nr 33, poz. 1801965-06-24

Położenie formy ochrony przyrody

 • śląskie
 • częstochowski
 • Koniecpol (miejsko-wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzą oddziały 102a, b, c, d, f, g, h, i, 103a, b, c, d, f, 104a, b, c, d, f, 105a, b, c, d, f, g, h, według oznaczeń przyjętych w planie urządzenia gospodarstwa leśnego (Leśnictwa Borek Nadleśnictwa Dąbrowa Zielona na terenie gromady Koniecpol powiecie włoszczowskim województwa kieleckiego) na okres 1964-1973 r. Granice rezerwatu zostały oznaczone na mapie rezerwatu w skali 1:5000 stanowiącej załącznik do odpowiedniej pozycji rejestru tworów przyrody poddanych pod ochronę.

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i społecznych kompleksu leśnego o urozmaiconych wielogatunkowych drzewostanach, posiadających cechy zespołów naturalnych. Obiekt spełnia poza tym wybitną pod względem biologicznym rolę w krajobrazie będąc na znacznej przestrzeni jedynym w okolicy zadrzewieniem.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 64/06 Wojewody Śląskiego z dnia 7 grudnia 2006 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Borek"Dz. Urz. Województwa ŚląskiegoDz. Urz. z 2006 r. Nr 151, poz. 48162006-12-182027-01-01

Nie

 • 64,7000

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Katowicach