Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bogdanieckie Cisy
 • 2000-03-30
 • 21,2400
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin na granicy zasięgu
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 4 Wojewody Lubuskiego z dnia 3 marca 2000 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2000 r. Nr 5, poz. 622000-03-15
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 września 2018 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bogdanieckie Cisy"Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2018 r. poz. 21632018-09-28

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • gorzowski
 • Bogdaniec (wiejska)
 • Rezerwat położony w gminie Bogdaniec w województwie lubuskim

Położenie otuliny

 • 10,5100
 • W skład otuliny wchodzi cz. działki Nr 273 - 10,51 ha obrębu ewidencyjnego Racław w gminie Bogdaniec

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względu na szczególne wartości przyrodnicze i naukowe stanowiska cisa pospolitego Taxus baccata na granicy wschodniego zasięgu geograficznego występowania gatunku.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 10 Wojewody Lubuskiego z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Rezerwatu Przyrody o nazwie "Bogdanieckie Cisy".Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2003 r. Nr 25, poz. 4952003-04-302023-12-31

Nie

 • 0,0000
 • 21,2400
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolksim