Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Biesiec
 • 2001-08-11
 • 24,6600
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Opolskiego Nr P/9/2001 z dnia 19 lipca 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 65, poz. 4962001-07-27

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Biesiec"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 15682016-07-11
2 Rozporządzenie Nr 0151/P/6/07 Wojewody Opolskiego z dnia 8 stycznia 2007 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Biesiec"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 2, poz. 202007-01-17

Położenie formy ochrony przyrody

 • opolskie
 • strzelecki
 • Leśnica (miejsko-wiejska)
 • Opis granic rezerwatu w postaci wykazu współrzędnych punktów załamania granic oraz mapy obszaru rezerwatu stanowi załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Biesiec" (Dz. Urz. z 2016 r. poz. 1568).

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych zbiorowiska lasu bukowego z rzadkimi i podlegającymi ochronie prawnej gatunkami roślin.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 13 września 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Biesiec”Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 18792016-09-142036-09-29
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu z dnia 15 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Biesiec"Dz. Urz. Województwa OpolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 28452017-11-162036-09-29

Nie

 • 24,6600
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu