Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Błyszcz
 • 2001-02-07
 • 54,4600
 • leśny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów mieszanych nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 2, poz. 18

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 6 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 15 lipca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Błyszcz"Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 134, poz. 2066
2 Zarządzenie Nr 20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 10 lutego 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody "Błyszcz"Dziennik Urzędowy Województwa DolnośląskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 38, poz. 476

Położenie formy ochrony przyrody

 • dolnośląskie
 • legnicki
 • Kunice (wiejska)
 • Przebieg granicy określa mapa stanowiąca załącznik Nr 2 do zarządzenia w sprawie rezerwatu przyrody "Błyszcz"

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów grądowych, łęgowych i olsów z bogatą i unikalną florą.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie nr 7 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Błyszcz"Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.
2 Zarządzenie Nr 16.2018 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 5 czerwca 2018 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody Błyszcz BIP Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu2018-06-062023-06-05
 • 54,4600

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody we Wrocławiu