Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bocheńskie Błoto
 • 1962-09-07
 • 15,7300
 • torfowiskowy
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk przejściowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody „Bocheńskie Błoto”Dz. Urz. Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 30882017-08-29
2 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 28 lipca 1962 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1962 r. Nr 68, poz. 315

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie wykazu rezerwatów przyrody województwa pomorskiego ustanowionych przed dniem 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 79, poz. 976

Położenie formy ochrony przyrody

 • pomorskie
 • człuchowski
 • Rzeczenica (wiejska)

Położenie otuliny

 • 47,2600

Ochrona

 • Celem ochrony w rezerwacie jest zachowanie ekosystemu torfowiska przejściowego z charakterystycznymi zespołami roślin bagiennych oraz cennych populacji roślin i zwierząt.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 6/2007 Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bocheńskie Błoto"Dziennik Urzędowy Województwa PomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 51, poz. 764

Nie

 • 15,7300

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku