Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Huby Grzebieniskie
 • 1959-09-19
 • 14,8200
 • florystyczny
 • florystyczny
 • roślin zielnych i krzewinek
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 2 lipca 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Monitor PolskiM.P. z 1959 r. Nr. 78, poz. 415

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za rezerwat przyrody.Monitor PolskiM.P. z 1964 r. Nr 65, poz. 309
2 Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r. Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 123, poz. 2401
3 Rozporządzenie Nr 27/2002 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 czerwca 2002 r. zmieniające Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 25 sierpnia 1964 r. w sprawie zmiany Zarządzenia o uznaniu za rezerwat przyrody Dziennik Urzędowy Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 93, poz. 2296
4 Zarządzenie Nr 18/11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 12 kwietnia 2011 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Huby Grzebieniskie"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 162, poz. 2649
5 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody "Huby Grzebieniskie"Dz. Urz. Województwa WielkopolskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 4759

Położenie formy ochrony przyrody

 • wielkopolskie
 • szamotulski
 • Kaźmierz (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych fragmentu lasu liściastego ze stanowiskiem obuwika pospolitego Cypripedium calceolus L.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu