Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Boczki
 • 1974-09-01
 • 108,7000
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 lipca 1974 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1974 r. Nr 28, poz. 172

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 3752001-04-09
2 Zarządzenie Nr 53 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Boczki"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 150, poz. 19392010-09-27
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 27 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie rezerwatu przyrody „Boczki”Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2019 r. poz. 15992019-03-29

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • gołdapski
 • Dubeninki (wiejska)

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnych, dobrze zachowanych zespołów leśnych charakterystycznych dla Puszczy Rominckiej, to jest grądów, borealnych świerczyn, łęgów, olsów i borów bagiennych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 306 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 października 2001 r. w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrodyDziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 104, poz. 1482

Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie