Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Białaczów
 • 1976-07-01
 • 21,8700
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów wyżynnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 24 maja 1976 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1976 r. Nr 24, poz. 108

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 7 maja 1984 r. zmieniające zarządzenia w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1984 r. Nr 15, poz. 107
2 Obwieszczenie Nr 2/2001 Wojewody Łódzkiego z dnia 2 października 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody na terenie województwa łódzkiego utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 206, poz. 2976
3 Zarządzenie Nr 22/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Białaczów"Dziennik Urzędowy Województwa ŁódzkiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 89, poz. 7052010-03-30

Położenie formy ochrony przyrody

 • łódzkie
 • opoczyński
 • Białaczów (wiejska)
 • W skład rezerwatu wchodzi obszar oznaczony w planie urządzenia lasu Nadleśnictwa Opoczno na lata 2007-2016, leśnictwa Białaczów, obrębu Opoczno, jako oddziały: 101a, b, c, d, f, g, h, i, 101~a, ~b

Ochrona

 • Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnego lasu grądowego z udziałem lipy, jawora i buka.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia zadań ochronnych dla rezerwatu przyrody "Białaczów" Nie podlega obowiązkowi publikacji.Nie podlega obowiązkowi publikacji.2017-12-31

Zarządzanie

Regionalny Konserwator Przyrody w Łodzi