Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bażantarnia
 • 1959-10-22
 • 17,8800
 • leśny
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk leśnych
 • leśny i borowy
 • lasów nizinnych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 września 1959 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1959 r. Nr 87, poz. 4621959-10-22

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie ustalenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998r.Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 12, poz. 1442002-01-17
2 Zarządzenie Nr 20/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 23 lipca 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bażantarnia"Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 84, poz. 11382010-08-24
3 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. z dnia 18 czerwca 2013 r. dotyczące przyjęcia dokumentów – planów ochrony rezerwatów przyrody;

Położenie formy ochrony przyrody

 • lubuskie
 • nowosolski
 • Otyń (miejsko-wiejska)
 • Rezerwat położony na terenie gminy Otyń, w powiecie nowosolskim w województwie lubuskim. Wykaz działek ewidencyjnych i adresów leśnych wchodzących w skład rezerwatu określa załącznik Nr 1 do zarządzenia.

Ochrona

 • Celem ochrony jest zachowanie, ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych, starego drzewostanu naturalnego, jako elementu wzbogacającego różnorodność biologiczną w kompleksie gospodarczych lasów sosnowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 32/2010 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 1 grudnia 2010 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody "Bażantarnia"Dziennik Urzędowy Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2010 r. Nr 124, poz. 19822010-12-302030-12-30
2 Zarządzenie Nr 22/2011 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 14 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony rezerwatu przyrody BażantarniaDz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 70, poz. 13292011-06-22
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Bażantarnia” z dnia 19 sierpnia 2016 r. Dz. Urz. Województwa LubuskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 17052016-08-222036-08-22

Nie

 • 17,8800
 • 0,0000
 • 0,0000

Zarządzanie

Konieczność zmiany przepisów w zakresie sprawującego nadzór nad rezerwatem