Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bembeńskie
 • 2001-02-14
 • 40,5400
 • leśny
 • biocenotyczny i fizjocenotyczny
 • biocenoz naturalnych i półnaturalnych
 • leśny i borowy
 • lasów górskich i podgórskich
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 3/2001 Wojewody Małopolskiego z dnia 4 stycznia 2001 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyDz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 4, poz. 172001-01-30

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 38/10 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bembeńskie"Dz. Urz. Województwa MałopolskiegoDz. Urz. z 2011 r. Nr 89, poz. 7322011-02-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • małopolskie
 • nowotarski
 • Jabłonka (wiejska)

Położenie otuliny

 • 48,8300

Ochrona

 • Zachowanie ze względów przyrodniczych, naukowych i krajobrazowych stanowiska jedliny ziołoroślowej Doronico austriaci - abietetum Les. Róż. 1986 wraz z chronionymi i rzadkimi subalpejskimi gatunkami ziołorośli oraz naturalnego koryta potoku Bembeński wraz z jego wodnymi biocenozami.
 • Nie

Nie


Nie

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie