Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bagno Koziana
 • 1991-11-05
 • 54,7800
 • torfowiskowy
 • fitocenotyczny
 • zbiorowisk nieleśnych
 • torfowiskowy (bagienny)
 • torfowisk przejściowych
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1991 r. Nr 38, poz. 273

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody utworzonych do dnia 31 grudnia 1998 r.Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2001 r. Nr 28, poz. 375
2 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 października 2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bagno Koziana"Dz. Urz. Województwa Warmińsko-MazurskiegoDz. Urz. z 2017 r. poz. 42492017-11-06

Położenie formy ochrony przyrody

 • warmińsko-mazurskie
 • działdowski
 • Lidzbark (miejsko-wiejska)

Ochrona

 • Zachowanie i ochrona kompleksu torfowisk przejściowych oraz torfowisk wysokich i niskich.
 • Nie

Nie


Tak

Zadania ochronne
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Nr 49 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie