Rezerwat przyrody

Dane podstawowe

 • Bielica
 • 1972-02-29
 • 1,3000
 • przyrody nieożywionej
 • geologiczny i glebowy
 • skał, minerałów, osadów, gleb i wydm
 • różnych ekosystemów
 • lasów i torfowisk
Dane aktu prawnego o utworzeniu, ustanowieniu lub wyznaczeniu
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 10 grudnia 1971 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrodyMonitor PolskiM. P. z 1972 r. Nr 5, poz. 331972-01-28

Dane pozostałych aktów prawnych
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiPlikiOdnośniki
1 Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie ogłoszenia wykazu rezerwatów przyrody znajdujących się na terenie województwa zachodniopomorskiegoDziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 8, poz. 1622002-03-08
2 Rozporządzenie Nr 24/2002 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody położonych na obszarze województwa zachodniopomorskiegoDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2002 r. Nr 62, poz. 13732002-09-06
3 Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie rezerwatu przyrody "Bielica"Dz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2016 r. poz. 21272016-05-25

Położenie formy ochrony przyrody

 • zachodniopomorskie
 • Koszalin
 • Koszalin (miejska)
 • Granica rezerwatu jest tożsama z granicą wydzielenia 301g Nadleśnictwa Karnieszewice według Planu Urządzenia Lasu na lata 2017-2026 (fragmentu działki ewidencyjnej nr 301/4 obręb Koszalin 34 Miasta Koszalin).

Ochrona

 • Celem ochrony przyrody rezerwatu jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych gleb bielicowych wykształconych z lekkich osadów żwirowato-piaszczystych bez wpływu wód gruntowych.
 • Nie

Tak

Plan ochrony
lp.TytułMiejsce publikacjiOznaczenie Dziennika UrzędowegoData publikacjiObowiązuje doPlikiOdnośniki
1 Rozporządzenie Nr 65/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 października 2007 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Bielica"Dziennik Urzędowy Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2007 r. Nr 108, poz. 18662007-11-082026-11-21
2 Rozporządzenie Nr 48/2008 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 14 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia w sprawie ustanowienia planów ochrony dla rezerwatów przyrodyDz. Urz. Województwa ZachodniopomorskiegoDz. Urz. z 2008 r. Nr 96, poz. 20792008-11-262026-11-21

Nie

 • 0,0000
 • 1,3000
 • 0,0000

Zarządzanie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie